Wyświetlanie 1–28 z 240 wyników

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela zał. nr 7

0,35 

Akt nadania stopnia nauczyciela (kontraktowanego lub dyplomowanego)zał. nr 3

0,35 

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego zał. nr 5

0,35 

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego po egzaminie zał. nr 4

0,35 

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego zał. nr 6

0,35 

Akta osobowe ABCD VII/49

17,60 

Arkusz kontroli załącznik do protokołu skontrum B-161

0,60 

Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka IV/15

0,60 

Arkusz ocen dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia MEN-I/41/2

1,10 

Arkusz ocen dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych i dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych MEN-I/47a/2

1,10 

Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-I/43/2

1,10 

Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły policealnej MEN-I/42/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia MEN-I/40/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia MEN-I/62a/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum MEN-I/44a/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży MEN-I/42a/2

0,65 

Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/45a/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej MEN-I/53c/1

0,50 

Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży MEN-I/37/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży MEN-I/33/1

1,30 

Arkusz Ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie szkoły podstawowej MEN-I/34/1

1,25 

Arkusz ocen dla uczniów szkoły polskiej realizującej program nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich w zakresie liceum ogólnokształcącego MEN-I/38/2

0,50 

Arkusz ocen dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy MEN-I/36/2

1,10 

Arkusz ocen dla uczniów technikum MEN-I/39/2

1,30 

Arkusz ocen dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej MEN-I/35/1

1,35 

Arkusz spisu z natury VII/44

19,30 

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową VI/28

0,30 

Delegacja VII/46

10,90