Wyświetlanie wszystkich wyników: 22

Imienny wykaz dzieci 6-letnich VI/24

0,35 

Karta kwalifikacyjna obiektu VI/20

0,60 

Karta oceny pracy nauczyciela VI/25

0,35 

Organizacja domu dziecka VI/7

0,95 

Organizacja liceum ogólnokształcącego VI/2LO

1,50 

Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego VI/9

0,95 

Organizacja przedszkola VI/8

0,95 

Organizacja szkoły branżowej MEN-VI/2BI

1,50 

Organizacja szkoły podstawowej VI/1

1,40 

Organizacja szkoły podstawowej VI/2SP

1,50 

Organizacja szkoły specjalnej VI/6

1,50 

Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej VI/5ZSZ

1,50 

Przydział czynności nauczycieli VI/14

0,95 

Przydział czynności nauczycieli VI/15

1,50 

Przydział czynności nauczycieli VI/16

1,50 

Przydział przedmiotów nauczania szkoły podstawowej VI/1A

1,40 

Sprawozdanie z wypadków EN-6

0,35 

Tygodniowy plan zajęć (duży) VI/27

4,00 

Tygodniowy plan zajęć (mały) VI/26

1,70 

Zawiadomienie o przekazaniu ucznia VI/17

0,50 

Zawiadomienie o przyjęciu dziecka VI/19

0,35 

Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka VI/18

0,35