Wyświetlanie wszystkich wyników: 19

Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego

250,00 

Europa wczesnośredniowieczna/Europa Karola Wielkiego

250,00 

Historia polski – plansze

50,00 

Historia powszechna – plansze

50,00 

Historia. Plansze interaktywne WSiP. Szkoła podstawowa

350,00 

Kolonizacja fenicka i grecka/Grecja w okresie kolonizacji

250,00 

Lekcjoteka Historia i Społeczeństwo – Szkoła podstawowa

350,00 

Nauki społeczne – plansze

50,00 

Pierwsze cywilizacje/Pierwsze cywilizacje Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej

250,00 

Początki państwa polskiego/Kryzys i odbudowa państwa piastowskiego

250,00 

Poczet królów i książąt

750,00 

Poczet królów polskich – w folii

600,00 

Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz Wiednia/Rzeczpospolita w czasach saskich

250,00 

Unia europejska – plansze

50,00 

Unia Polski z Litwą/Państwa Jagiellonów

250,00 

Wielkie odkrycia geograficzne

250,00 

Wielkie religie średniowiecza

250,00 

Wschód Starożytny/Świat hellenistyczny

250,00 

Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka/Polska Kazimierza Wielkiego

240,00